Projekt – Nowe Elektryczne promienniki podczerwieni

promiennik irh-e